IFATlogo

 

3.097 nhà triển lãm từ 59 quốc gia và hơn 130.000 du khách đến từ hơn 170 quốc gia: đó là những con số của các ấn bản 2016 của IFAT, hội chợ thương mại hàng đầu thế giới cho các công nghệ và môi trường, đặc biệt, xử lý nước, diễn ra tại Munich giữa tháng năm 30 ngày 03 Tháng Sáu.

 

ifat2016

 

EMEC couldn’t miss a such important event for the sector with some of its most advanced products. Beside top products as the LOTUS series of chlorine dioxide generators, the centre of the EMEC’s stand was occupied first of all by PRIUS MF, the motor driven pump with electronic control entirely designed and engineered by EMEC.

 

prius-mf-ifat2016