PakcoCÔNG TY TNHH PAKCO QUỐC TẾ có tên viết tắt là "Tema" và "Lambda" sản phẩm cơ khí được cam kết cung cấp sản phẩm tốt nhất và hầu hết các máy móc thiết bị kinh tế, cũng như cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho nước, nước thải, tái chế nước và ứng dụng xử lý không khí, và cung cấp một loạt các sản phẩm có thể được tích hợp vào các ứng dụng riêng của khách hàng hoặc mở rộng khả năng để phù hợp với nhu cầu cá nhân để ngành công nghiệp khác.

 

Tin mới