ETORBH

 

Probe - ETORBH - Turbidity probe

ETORBH

Measure Range Max pressure
turbidity 0/9999 NTU 6 bar
Max temperature
25 °C

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.