ETEPCH18

 

Probe - ETEPCH18 - Temperature probes

ETEPCH18

Range Max pressure Body
0/100 °C 10 bar PVDF (1/2'' threading)
Electrode Temperature Sensor
temperature compensation NTC 10Kohm

ETEPTCH18

Range Max pressure Body
0/100 °C 10 bar PVDF (1/2'' threading)
Electrode Temperature Sensor
temperature compensation PT100
Probe - ETEPCH18 - Temperature probes

ETEPCH18/L

Range Max pressure Body
0/100 °C 10 bar PVDF (1/2'' threading)
Electrode Temperature Sensor
temperature compensation NTC 10Kohm

ETEPTCH18/L

Range Max pressure Body
0/100 °C 10 bar PVDF (1/2'' threading)
Electrode Temperature Sensor
temperature compensation PT100

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.