EOLUM

 

Probe - EOLUM - Dissolved oxygen probe (fluorescent membrane)

EOLUM

Measure Range Max pressure
dissolved oxygen according to the principle of the fluorescence measurement 0/20 mg/l O2 10 bar
Max temperature Fittings
-5/+50 °C G1

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.