OSIN DIG

Cung cụ điều khiển

Bộ điều khiển lọc thẩm thấu ngược cho phép các quá trình và kiểm soát thẩm thấu trong các nhà máy công nghiệp.

Osin DIG một bảng điều khiển gắn bộ điều khiển lọc thẩm thấu ngược được trang bị màn hình dẫn.

 

 

Tính năng, đặc điểm

  • Bộ vi xử lý dựa trên
  • Mức độ kiểm soát cho bể chứa
  • Đầu ra đọc dẫn
  • Đo áp suất bơm
 

..