LDOSIN

Cung cụ kiểm soát

Bộ điều khiển lọc thẩm thấu ngược cho phép các quá trình và kiểm soát thẩm thấu trong các nhà máy công nghiệp.

LDOSIN một bộ vi xử lý dựa trên điều chỉnh kỹ thuật số sản xuất nước thẩm thấu ngược. Các bài đọc giá trị được hiển thị trên một màn hình LCD đèn nền có thể dễ dàng đọc ngay cả trong môi trường nhiều sáng. Thiết bị được đặt trong một hộp nhựa IP65 và có thể được gắn trên tường. Kích thước tổng thể là 225x215x125mm.

Có sẵn trong phiên bản gắn rack, 180x220x80mm (LDOSIN RACK)

 

Tính năng, đặc điểm

  • Bộ vi xử lý dựa trên
  • Đầu vào / đầu ra dẫn đọc
  • Mức độ kiểm soát cho bể chứa
  • Áp suất nhỏ nhất và lớn nhất
  • Áp suất nhỏ nhất và lớn nhất
  • kiểm soát rửa màng
  • kiểm soát nhiệt độ máy bơm áp lực
  • Softner stand-by

-


..