LDOSIN PLUS

Cung cụ kiểm soát

Bộ điều khiển lọc thẩm thấu ngược cho phép các quá trình và kiểm soát thẩm thấu trong các nhà máy công nghiệp.

LDSOSIN PLUS một bộ vi xử lý dựa trên điều chỉnh kỹ thuật số sản xuất nước thẩm thấu ngược sử dụng dẫn đọc nhiệt độ. Về cơ bản nó hoạt động trên bốn chế độ chính: không có trình độ - sản xuất liên tục, 1 cấp độ, cấp độ đôi với hiện tượng trễ, nhãn hiệu sản xuất dựa trên số lượng thiết. Tất cả các chế độ bao gồm thủ tục rửa màng của.

Tất cả các thông tin được cung cấp thông qua một màn hình LCD lớn. Sử dụng một bánh xe điều khiển cách mạng công cụ có thể được lập trình dễ dàng. Nó được đặt trong một hộp nhựa IP65.

 

Chế độ làm việc

NO LEVEL - CONTINOUS PRODUCTION
1 LEVEL
DOUBLE LEVEL WITH HYSTERESIS
MANUAL PROD. BASED ON Q.TY SET

Tính năng, đặc điểm

  • Bộ vi xử lý dựa trên
  • Kiểm soát rửa màng

..