RACV

Bơm định lượng

Khí nén điều khiển bơm định lượng RACV sự là giải pháp hoàn hảo cho liều lượng cụ thể cần như của khu vực rửa xe.
Nó chỉ hoạt động bằng khí nén mà không cần dầu bôi trơn và nước ngưng tụ. áp lực cung hàng không phải từ 6 đến 8 bar.

RACV, với hệ thống dùng thuốc liên tục, khí nén điều chỉnh hành trình tần số, bóng gốm hoặc SS, PP đầu lỏng, màng PTFE electrovalve.
Chế độ cài đặt: ngang (có khung) hoặc tường (DIN rail).

 

Tinh năng đặc điểm

 • Foot mounted
 • Compressed air driven metering pump
 • Pneumatic stroke frequency adjustment
 • Air supply pressure range: 6÷10 bar
 • Max injections: 120 inj/min
 • Working temperature: 0÷50 C°
 • PP liquid ends
 • PTFE membrane
 • Rail wall mounting
 • Ceramic or SS balls

Chức năng

 • Electrovalve

Trang thiết bị

Dosage Costant

Hướng dẫn sử dụng và bảng số liệu

To download our documentation you must be registered with the site.


Dòng chảy

Manual venting
bar l/h cc/S
6 1 0,14
6 3 0,42
6 6 0,83
6 12 1,66
 

Phụ kiện

 • PVDF foot/filter valve
 • 2 m flexible PVC suction hose