LDLOG mA

Cung cụ kiểm soát

LDLOG mA cụ điều khiển là một hệ thống ghi dữ liệu cho tiêu thụ hóa chất trong một chiếc xe tăng.
Số liệu thu thập được lưu trữ trong một ổ đĩa USB bảo đảm chống truy cập trái phép (đăng nhập tập tin định dạng: CSV / EMC).

LDLOG mA ghi và hiển thị hàng ngày, hàng tháng và hàng năm số lượng liều hóa chất và số lượng còn lại vào bể (lên đến bốn). Nó có thể được điều khiển từ xa bằng hệ thống quản lý web ERMES.
có một báo động sản phẩm cuối cùng, điều khiển dễ dàng bằng bánh xe encoder, 4 mA đầu vào (0-20 mA) cho cảm biến siêu âm độ (mod. ELU), kiểm soát địa phương và từ xa, ghi dữ liệu, số lượng liều hàng ngày và số lượng còn lại vào bể cho thấy trên trưng bày.

 

 

Tính năng, đặc điểm

 • REMOTE CONTROL ETHERNET hoặc cấu hình tùy chọn 2G / 3G là từ xa quản lý thông qua cổng thông tin: www.ermes-server. com.
 • Phần mềm Cụ PHẦN MỀM trong ngôn ngữ tiếng Anh. Pháp và Đức có sẵn theo yêu cầu
 • LƯU TRỮ DỮ LIỆU THƯỜNG (KHÔNG PIN) với log hệ thống trên màn hình
 • 4 mA đầu vào (0-20 mA) cho cảm biến cấp độ siêu âm (mod. ELU)
 • 4 mA đầu vào (0-20 mA) cho cảm biến cấp độ siêu âm (mod. ELU)
 • Bảo vệ chống truy cập trái phép
 • Báo sản phẩm cuối cùng
 • Số lượng liều hàng ngày và số lượng còn lại vào bể cho thấy trên màn hình

 

Hướng dẫn sử dụng bảng số liệu

Để tải tài liệu hướng dẫn của chúng tôi bạn phải được đăng ký với trang web.


Giao tiếp

 • ERMES

Cấu hình

 

BASIC

 • Đầu ra RS485 để kết nối với máy tính hay các công cụ

Nâng cao USB

 • Đầu ra RS485 để liên kết cụ EMEC khác hoặc PC
 • Dữ liệu log trên thiết bị USB

ETHERNET

 • Đầu ra RS485 để liên kết cụ EMEC khác hoặc PC
 • Web ERMES điều khiển từ xa (máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng)
 • tin nhắn báo động qua emai

2G hay 3G

 • Đầu ra RS485 để liên kết cụ EMEC khác hoặc PC
 • Web ERMES điều khiển từ xa (máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng)
 • Tin nhắn báo động qua email
 • Tin nhắn báo động qua SMS