Động cơ thúc đẩy Bơm định lượng

Cơ hoành

Pit tông

Màng với điều khiển điện tử đa chức năng

Cơ hoành

Màng với điều khiển điện tử đa chức năng

Màng với điều khiển điện tử đa chức năng

Cơ hoành